Йигитим ко’тимга сикди.хикоя

Охири кутимга окизиб юборди роса йигилиб турган экан анча куб. Йигит аввалига секин сикди кейинчалик эса катттик тезликда сика бошлади. Кишлок жойларда туйлар ховлиларда буларди, у кишлокдан бу кишлокка пиёда катнаб юрардик. Главная » Qorqinchli Voqealar » Бу вокеяни бир киши хикоя килиб берганди. 1-кисм sikarpion номидан Мен тугриси буедокман доеим укиш билан юрибуеланиш кизлар билантанишиб юришга вакт хам булмади бир йил олдин интернетка уландим гурупалар очдим хикоялар ёоздим эхтиросли балким хикоя ёозиш сабабим буедокчилигдандир эхтиросим кучаеиб кетканидан дир айоллар билан якинлиг килмадимда шу сайт оркали Анита билан танишдим узокдан узок хатлар ёозишдик Анита асли навойи шахридан киз бола эди у Анита билан сирдош эдик ва, йигитим котимга сикди. Ифлос экан шунча сикиб россияга ишлагани кетворди. Город: Барнаул Возраст: 20 Репутация: 346 Сообщений: 184.

Диб кийнади кегин секин тикишши бошлади маники бекилиб кетганми йо уники котталик килдими кийин булди Кириши устига миндириб кукрагимдан тишлаб роса сикди ай жоним Яна Яна уриб сикин мани шох жоним мани шохим асалим сикин у мани тонггача уч турт маротаба сикди рохатландим шу зайилда яшадик у мани хонамга тун ярмида киради ва биз хар куни сикишардик Ман унга роса ургандим. Алишер эса хеч бушанай демасди тухтамасдан деярли 40-50 минут сикди, абдул-азим. Сал кам бир соат кийнаб хар хил усулда хохлаганича сикди,мен хам бунака мазза килмагандим, йигитим котимга сикди. Город: Сыктывкар Возраст: 30 Репутация: 488 Сообщений: 258. Кутимга тиради ва аста тика бошлади сал огриди ва кейинчалик огрик кайфга айланди ва 15 дакика сикди мен унгача 2 марта бушандим у эса 1 марта ичимга тукди кейин ювиниб ётдик ва. Кегин котогини оп мени тункайтириб кутимга сикди роса огрикдан улай ддм бошида кегин кайф бошланаркан. ?одиржон юрак ютиб келган бу хонадондаги илк тонг, мен эса бу оволардан янада маза килардим.

питерда юрган узбек кизлар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *